Hasła do krzyżówki

Określenie

odprawia ją ksiądz

posiada 1 hasło: