Hasła do krzyżówki - odbitka

Określenie

odbitka

posiada 1 hasło:
Określenie

odbitka

posiada dodatkowo 8 synonimów:
  • duplikat
  • kalka
  • odbicie
  • odpis
  • replika
  • reprodukcja
  • wtórnik
  • wydruk