Hasła do krzyżówki -

nadzieja

Określenie

nadzieja

posiada 1 hasło:
Określenie

nadzieja

posiada dodatkowo 4 synonimy:
  • oczekiwanie
  • szansa
  • ufność
  • wiara