Hasła do krzyżówki - na mundurze zamiast orderu

Określenie

na mundurze zamiast orderu

posiada 1 hasło: