Hasła do krzyżówki

Określenie

na końcu lufy pistoletu

posiada 1 hasło: