Hasła do krzyżówki

Określenie

miasto ze Świątynią Opatrzności Bożej

posiada 1 hasło: