Hasła do krzyżówki

Określenie

miasto w USA jak dawny lek

posiada 1 hasło: