Hasła do krzyżówki

Określenie

Krystyna ..., "Człowiek z żelaza"

posiada 1 hasło: