Hasła do krzyżówki -

kartoteka

Określenie

kartoteka

posiada 2 hasła:
Określenie

kartoteka

posiada dodatkowo 2 synonimy:
  • dossier
  • plik