Hasła do krzyżówki

Określenie

imitacja

posiada 1 hasło:
Określenie

imitacja

posiada dodatkowo 13 synonimów:
 • ersatz
 • erzac
 • falsyfikat
 • fałszerstwo
 • imitacjonizm
 • imitatorstwo
 • makieta
 • manekin
 • namiastka
 • naśladowanie
 • naśladownictwo
 • podróbka
 • surogat