Hasła do krzyżówki - imię Schustera, byłego prezydenta Słowacji

Określenie

imię Schustera, byłego prezydenta Słowacji

posiada 1 hasło: