Hasła do krzyżówki -

frazes

Określenie

frazes

posiada 1 hasło:
Określenie

frazes

posiada dodatkowo 8 synonimów:
  • fraza
  • gołosłowność
  • hasło
  • komunał
  • ogólnik
  • slogan
  • stereotyp
  • truizm