Hasła do krzyżówki -

floem

Określenie

floem

posiada 1 hasło:
Określenie

floem

posiada dodatkowo 2 synonimy:
  • kora
  • łub