Hasła do krzyżówki

Określenie

edukacja

posiada 1 hasło:
Określenie

edukacja

posiada dodatkowo 6 synonimów:
  • kształcenie
  • kształtowanie
  • nauczanie
  • uczenie
  • wychowanie
  • wykształcenie