Hasła do krzyżówki -

duchowny o mniejszych uprawnieniach

Określenie

duchowny o mniejszych uprawnieniach

posiada 1 hasło: