Hasła do krzyżówki

Określenie

dola

posiada 1 hasło:
Określenie

dola

posiada dodatkowo 17 synonimów:
 • ananke
 • część
 • działka
 • fatum
 • frakcja
 • gwiazda
 • kismet
 • koleje
 • partia
 • porcja
 • powodzenie
 • predestynacja
 • przeznaczenie
 • szczęście
 • udział
 • zaliczka
 • żywot