Hasła do krzyżówki - dezintegracja

Określenie

dezintegracja

posiada 1 hasło:
Określenie

dezintegracja

posiada dodatkowo 8 synonimów:
  • atomizacja
  • dekompozycja
  • fragmentaryzacja
  • podział
  • rozbicie
  • rozczłonkowanie
  • rozkład
  • rozłam