Hasła do krzyżówki -

defensywa

Określenie

defensywa

posiada 1 hasło:
Określenie

defensywa

posiada dodatkowo 1 synonim:
  • kontrwywiad