Hasła do krzyżówki

Określenie

część wyposażenia kajaka oddziałująca z wodą

posiada 1 hasło: