Hasła do krzyżówki -

brak mu podstawowej wiedzy

Określenie

brak mu podstawowej wiedzy

posiada 1 hasło: