Hasła do krzyżówki -

aprobata

Określenie

aprobata

posiada 1 hasło:
Określenie

aprobata

posiada dodatkowo 11 synonimów:
 • afirmacja
 • akceptacja
 • pochwała
 • pozwolenie
 • przyjęcie
 • przyzwolenie
 • umożliwienie
 • uznanie
 • zaaprobowanie
 • zatwierdzenie
 • zezwolenie