Hasła do krzyżówki

Określenie

ansa

posiada 1 hasło:
Określenie

ansa

posiada dodatkowo 11 synonimów:
 • animozja
 • awersja
 • niechęć
 • pretensja
 • resentyment
 • rozgoryczenie
 • rozżalenie
 • uprzedzenie
 • wyrzut
 • zadra
 • żal