Hasła do krzyżówki -

żelazny kołnierz dla skazańca

Określenie

żelazny kołnierz dla skazańca

posiada 2 hasła: